Hình ảnh

    Tình bạn của chúng ta, sẽ mãi như ngày hôm qua, sẽ không bao giờ đổi thay.